Åbogens skyttecenter, Åbogen 1820, 34390 ÄLMHULT

S T Y R E L S E, O r g a n i s a t i o n

Sidor

 STYRELSE (Inloggning) 

 

Årsmötesprotokoll

Styrelse och sektionsansvariga

Styrelse valda för år

Ordförande: Staffan Hård 2019

Kassör: Kennert Johansson 2019-2020

Sekreterare: Nils Lauritzon 2018-2019

Ledamot: Jörgen Johansson 2019-2020

Ledamot: Jan Lundin 2018-2019

Säkerhetsansvarig: Staffan Hård 2019

Skjutbanechef: Staffan Hård 2019

Sektionsansvariga utsedda tillsvidare

Viltmål 80 m, älgbanan: Carl-Axel Gard

Viltmål 50 m: Benny Gunnarsson

Skeet/trap: Niklas Bergkvist

Jaktstig: Staffan Hård/Styrelsen, bisittning respektive stationschef

Klubbstuga: Styrelsen

Uthyrning/Bokning bana: Carl-Axel Gard